Honorarium oparte jest na umowie stron oraz zależne od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, przewidywanego zakresu wkładu Zespołu w jej wyjaśnienie, a także rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Może obejmować diety, koszty noclegów, koszty przejazdu oraz opłaty za terminy czynności procesowych.

Umowa może przewidywać dodatkowe wynagrodzenie z uwagi na określony wynik postępowania.

W zakresie consultingu - obsługi prawnej podmiotów gospodarczych - istnieje możliwość rozliczenia z klientem w formie ryczałtu.

Istnieje możliwość rozliczenia z klientem według stawki godzinowej.