• PRAWO CYWILNE
  1. postępowanie cywilne;
  2. postępowanie egzekucyjne cywilne;
  • PRAWO KARNE
  1. postępowanie karne;
  2. postępowanie w sprawach o wykroczenia;
  3. postępowanie karne skarbowe;
  4. postępowanie wykonawcze;
  • PRAWO ADMINISTRACYJNE
  1. postępowanie administracyjne;
  2. postępowanie sądowo - administracyjne.